Autor: Kraina Bugu

Ludzie z klimatem

Ornitolog na froncie

Od lat walczy ze statystykami, a te są nieubłagane: liczba bocianów w Polsce spada. Lekko nie jest, ale się nie poddaje. — Wszystkie ważne rzeczy są trudne — mówi…

Historia

Prof. Andrzej Strumiłło – ostatni obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego

  Mówił o sobie, że ma trzy stopy: jedną stoi w Polsce, drugą na Litwie, a trzecią na Białorusi. Niestety, świat, który pamiętał z dziecinnych lat i do którego tęsknił, już nie istnieje.…