Kategoria: Wywiady

Wywiady

Z domu jestem Wyspiańska

— Należał do samotników. Na drzwiach pracowni umieścił tabliczkę z napisem: „Tu mieszka Stanisław Wyspiański i prosi, aby mu nie przeszkadzać”. Mój dziadek miał…