Daniel Parol - Redaktor naczelny
Monika Mikołajczuk - Redaktor prowadząca
Justyna Franczuk - Sekretarz redakcji
Andrzej Zawadzki - Dyrektor artystyczny
Ewa Nofikow - Korekta
Aleksandra Mateuszuk - Redakcja i prenumerata

Felietony:
Leszek Stafiej
Zbigniew Górniak

Fotografia lotnicza:
Robert Lesiuk

Styl życia:
Barbara Chwesiuk

Kultura i sztuka:
Grażyna Lutosławska
Stanisław Baj
Sylwia Hejno

Historia:
Marcin K. Schirmer
Jerzy Samusik

Kuchnia:
Waldemar Sulisz

Natura:
Andrzej G.Kruszewicz
Artur Tabor (1968-2010)

Współpraca:
Maja Jaszewska
Maciej Omelaniuk
Tomasz Wawryniuk
Lech Ścibor-Rylski
Barbara Wachowicz
Edyta Kondraciuk

Foto:
Bartek Kosiński
Michał Rząca
Sylwia Garucka-Tarkowska
Leszek Karbowiak
Kamil Oleksiuk
Artur Bieńkowski
Małgorzata Sulisz

Ilustracje i mapy:
Jakub Popłoński
Bożena Kosieradzka
Aleksandra Halagiera