Daniel Parol - Redaktor naczelny
Monika Mikołajczuk - Redaktor prowadząca
Justyna Franczuk - Sekretarz redakcji
Andrzej Zawadzki - Dyrektor artystyczny
Ewa Nofikow - Korekta
Joanna Jaszczuk - Redakcja i prenumerata

Felietony:
Leszek Stafiej
Zbigniew Górniak

Fotografia lotnicza:
Robert Lesiuk

Styl życia:
Barbara Chwesiuk

Kultura i sztuka:
Sylwia Hejno
Małgorzata Jaszczołt
Grażyna Lutosławska
Małgorzata Nikolska

Historia i Nalewki:
Marcin K. Schirmer
Jerzy Samusik

Kuchnia:
Waldemar Sulisz

Natura:
Andrzej G.Kruszewicz
Artur Tabor (1968-2010)

Współpraca:
Ewa Bagłaj
Stanisław Baj
Maciej Omelaniuk
Dominik Stecki

Foto:
Bartek Kosiński
Sylwia Garucka-Tarkowska
Leszek Karbowiak
Artur Bieńkowski
Małgorzata Sulisz

Ilustracje i mapy:
Daria Gołąb
Bożena Kosieradzka
Paweł Litwin
Beata Podwojska