Autor: Kraina Bugu

Reportaże

Teatr obrzędowy „Czeladońka”

Teatr obrzędowy "Czeladońka” z miejscowości Lubenka istnieje od 30 lat. Prowadzi go Kazimierz Kusznierow, który od 1977 roku kierował miejscowym domem kultury. Zachowując gwarę…