Wydawca:
5 Strona sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski

Adres redakcji:
Magazyn Kraina Bugu
Rynek 12, 08-200 Łosice
tel. 83 357 51 46, 881 323 203 (w godz. 10.00-15.00 pon-pt.)
e-mail: magazyn@krainabugu.pl

redakcja czynna od poniedziałek-piątek (dni robocze)
godz. 10.00-15.00