Masz ciekawe zdjęcia związane z regionem Krainy Bugu? Chcesz abyśmy je opublikowali w magazynie lub na naszym facebook’owym profilu?

Prześlij nam zdjęcie lub zdjęcia w formie cyfrowej na adres e-mail: magazyn@krainabugu.pl wraz z dopiskiem w tytule ZDJĘCIE CZYTELNIKA.

Zdjęcia przyjmujemy w formacie: jpg lub tiff. Rozdzielczość zdjęcia nie może być mniejsza niż 300 dpi.W tytule każdego zdjęcia wpisz swoje imię i nazwisko, tytuł, miejsce i rok wykonania zdjęcia.

Do wiadomości należy dołączyć także poniższe oświadczenie:
Ja (tutaj wpisz imię i nazwisko) zamieszkała(y) w: (tutaj wpisz adres swojego zamieszkania) oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia są moją własnością, posiadam do nich prawa autorskie i majątkowe, a także oświadczam, że nie są obarczone prawami osób trzecich. Wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych, autorskich lub osobistych osób trzecich zobowiązuję się wyjaśnić i zaspokoić we własnym zakresie.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru przesłanych zdjęć, ich edycji w celu odpowiedniego przygotowania do druku, a także do wyboru terminu ich publikacji. Przesłane zdjęcia Redakcja opublikuje bezpłatnie, a także nie przewiduje honorariów dla ich autorów.