Reportaże

Teatr obrzędowy „Czeladońka”

Teatr obrzędowy “Czeladońka” z miejscowości Lubenka istnieje od 30 lat. Prowadzi go Kazimierz Kusznierow, który od 1977 roku kierował miejscowym domem kultury. Zachowując gwarę i tradycję “Czeladońka” inscenizuje obrzędy i życie wsi w sposób bardzo autentyczny. Teatr w swoim repertuarze ma m.in. Herody, Sobótki oraz Wereję. “Czeladońka” jest teatrem wielopokoleniowym, w którym grają całe rodziny – liczy około 60 osób, ale przez minione lata przez zespół przewinęło się ok. 300 osób. Obecnie jest wspierany przez aktorów-amatorów z okolicznych wsi. Teatr znacząco wpłynął na rozwój wsi, wzmacniając więzi społeczne i poczucie przynależności do tradycji regionu. Członkowie zespołu podejmują liczne inicjatywy mające na celu rozwój swojej małej ojczyzny, a jednocześnie pielęgnowanie tradycji. Aktorzy “Czeladońki” wybudowali w Lubence amfiteatr i niewielki skansen.

“Dziś, gdy opowiadam dzieciom swoje dzieciństwo i młodość, zazdroszczą mi pasienia krów z kolegami, pracy w polu, przygód, obrzędów i zwyczajów z tym związanych – pisze na łamach Krainy Bugu Kazimierz Kusznierow. – Choć często głód dokuczał, nieraz myślę, że chciałbym czuć głód jak kiedyś i z apetytem zjeść, co w ręce wpadnie. W niewielkiej tylko cząstce mogę im to pokazać, prowadząc teatr obrzędowy. Co będzie, to czas pokaże, jeśli żyć będziem, ale co przeminęło, już się nie zobaczy. Aby ustrzec się złego, trzeba koniecznie znać historię przeszłości, bo historia lubi się powtarzać. Dobrze, jeśli wraca, co dobre”.

W 2005 i 2006 roku Adam Pańczuk, wybitny fotograf pochodzący z Białej Podlaskiej, sfotografował aktorów teatru obrzędowego “Czeladońka” – za zdjęcia te otrzymał w 2006 roku I nagrodę w kategorii kultura profesjonaliści w drugiej edycji Konkursu Fotograficznego National Geographic.

Przejrzyj zawartość Więcej
Chcę kupić ten numer Zamów