Kategoria: Sztuka

Sztuka

Wszechświat ziemią malowany

 Ze wszystkich plenerów powraca do domu z wiadrami Ziem różnych... Obrazy, które zaczynał malować w naturalnej przestrzeni, dopełniają się w jego pracowni – ziemia tężeje, wgryza się w płótno, zapuszcza…