Tomasz Poskrobko
Białostoczanin. Zawodowo – pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, zajmujący się szeroko pojętymi aspektami zrównoważonego rozwoju województwa podlaskiego. Jego pasją jest dokumentowanie krajobrazu kulturowego Podlasia, a w szczególności unikatowego
krajobrazu basenu Biebrzy i Narwi, kultury pogranicza oraz prawosławia w Polsce. Jest zdobywcą pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Podlasie w obiektywie”, autorem i współautorem wystaw fotograficznych i innych publikacji. Jako jedyny fotograf z Polski został wybrany przez Cerkiew.pl do fotografowania wizyty Patriarchy Cyryla w Polsce. Wiele jego zdjęć znalazło się w albumie Kolory Prawosławia – Polska.

Produkcja: 5 Strona Sp. z o.o.

Zdjęcia i montaż: Dominik Stecki  Kierownik produkcji: Mariusz Kalinowski

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura w sieci”