Ewa Zwierzyńska
Jej zainteresowania skupiają się wokół wartości kulturowej i przyrodniczej Podlasia jako krainy pogranicza narodów i religii, a także dzikiej, nie w pełni skażonej cywilizacją przyrody. Szczególne miejsce w jej sercu zajmuje Puszcza Białowieska, do której stara się wracać tak często, jak to możliwe.

Uwielbia odkrywać nowe, nieznane lądy w pozornie dobrze znanym, codziennym otoczeniu. Podczas podróży po Podlasiu odnalazła i doprowadziła do publikacji dalszą część wspomnień pisarza Józefa Rybińskiego, autora sagi o Podlasiu Słońce na miedzy. Autorka wielu felietonów publikowanych na portalach i w czasopismach. W 2015 roku
otrzymała dyplom uznania od Ministra Kultury za publikacje o Podlasiu na portalu Mapakultury.pl.

Produkcja: 5 Strona Sp. z o.o.  

Zdjęcia i montaż: Dominik Stecki  Kierownik produkcji: Mariusz Kalinowski

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura w sieci”