Adam Falkowski

Pochodzi z Bielska Podlaskiego, gdzie również mieszka. Absolwent administracji i dziennikarstwa. Jako fotograf skupia się raczej na prowincji niż mieście, szuka spokoju i równowagi małych wsi i miasteczek – między innymi w ich odwiecznych duchowych sanktuariach: kościołach,
cerkwiach, przydrożnych krzyżach. Jego fotografie podkreślają
wielokulturowość, charakterystyczną dla tego regionu od wieków.

Fotografią zajął się w 2006 roku. Nagradzany w wielu konkursach fotograficznych, m.in.: „Podlasie w obiektywie”, „Discover Europe”, „Zaskocz Podlasiem”, „Polska Travel Foto”. Uczestniczył też w kilku wystawach tematycznych i pokonkursowych.

Produkcja: 5 Strona Sp. z o.o.  

Zdjęcia i montaż: Dominik Stecki  Kierownik produkcji: Mariusz Kalinowski

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura w sieci”