Kategoria: Ludzie

Ludzie

Wszechświat ziemią malowany

Ze wszystkich plenerów powraca do domu z wiadrami Ziem różnych... Obrazy, które zaczynał malować w naturalnej przestrzeni, dopełniają się w jego pracowni – ziemia…