Autor: Kraina Bugu

Reportaże

Bliskie spotkania przy wiejskich drogach

Traktują go jak swojego wnuka. Proszą, by nie odjeżdżał. Więc wraca, by na pobrużdżonych starością i ciężką pracą twarzach zobaczyć uśmiech. W jego portretach…